site

Ofgem mengetatkan garis panduan untuk pembekal tenaga pada meter prabayaran

Pengawal selia tenaga UK Ofgem telah memperkukuhkan garis panduan tentang masa pembekal tenaga boleh memasang meter prabayar, berikutan skandal yang menunjukkan pelanggan yang terdedah terdedah kepada risiko kehilangan bekalan gas dan elektrik.

Meter prabayar sukarela tidak lagi boleh dipasang di rumah mereka yang berumur lebih 85 tahun atau dengan keadaan kesihatan yang teruk. Meter yang dipasang mesti disertakan dengan kredit £30 untuk mengelakkan kehilangan kuasa atau pemanasan serta-merta.

Ketua eksekutif Ofgem, Jonathan Brearley berkata: “Pelanggan dalam situasi yang terdedah akan diberi penjagaan dan pertimbangan tambahan yang sewajarnya mereka, melebihi peraturan yang telah sedia ada, oleh pembekal – sesuatu yang jelas tidak selalu berlaku.”

resulk sgp

pengeluaran sydne

togel keluaran sydney

togel hkg 2021 hari ini keluar live result

data keluaran sgp